Βαθμολόγηση Μαθήματος

(only in Greek)
  • Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από το θεωρητικό και εργαστηριακό σκέλος ως εξής:
    ΒΜ = ΒΘ * 2/3 + ΒΕ/3
    ΒΘ: Βαθμός Θεωρίας, ΒΕ: Βαθμός Εργαστηρίου
  • Για τους φοιτητές που δηλώνουν το "μισό" μάθημα (που έχουν περάσει ένα από τα 2 σκέλη), υπάρχει όπως πάντα ο περιορισμός ΒΘ>=5 && ΒΕ>=5 και ο υπολογισμός γίνεται από την πυθία.
  • Για τους φοιτητές που δηλώνουν το "νεό μάθημα", τίθεται ο περιορισμός ΒΘ>=4 && ΒΕ>=4. Οι φοιτητές με ΒΕ<4 δεν έχουν δικαίωμα συμετοχής στην εξέταση της θεωρίας.
  • Για την εξέταση της θεωρίας τον Σεπτέμβρη (ή εμβόλιμης), ισχύει ο ΒΕ του τελευταίου εξαμήνου.
  • Ο τρόπος διεξαγωγής του εργαστηρίου και ο τρόπος βαθμολογίας περιγράφεται στο Κανόνες Εργαστηρίων & Υπολογισμός Τελικής Βαθμολογίας